Privacy voorwaarden

We gaan met zorg om met je persoonlijke gegevens volgens de nieuwe GDPR-wetgeving van 25/5/2018. Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. We vertellen je graag welke informatie Sublicasa van je vraagt en waarom. En we leggen uit wat we met je gegevens doen.


Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Sublicasa SL gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan geldende (privacy)wetgeving en aan gedragscodes, die daar branchebreed nadere invulling aan geven. Al onze medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd, waarmee ze verklaren dat ze integer en betrouwbaar zullen handelen. Hieronder valt ook: geheimhouden hetgeen is toevertrouwd.


Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die Sublicasa van je verwerkt als je klant bent, als je onze websites bezoek, onze apps gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je een dienst aanvraagt bij Sublicasa, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je aan ons rechtstreeks via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefonisch. Welke gegevens we van je verwerken is afhankelijk van het contact dat we met jou hebben:

• Als je een van onze websites bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we gegevens over jouw bezoek en het gebruik van de app via cookies.

• Als je informatie bij ons opvraagt, vragen wij jouw contactgegevens op te geven, zodat wij de informatie aan je kunnen sturen.

• Als je klant wordt, hebben wij in ieder geval jouw contactgegevens nodig (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres).

Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij doen dit onder ander door het gebruik van cookies.


Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:


a. De uitvoering van onze dienstverlening: We gebruiken jouw persoonsgegevens onder meer om contact met je op te nemen.


b. Risico’s verkleinen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen, bijvoorbeeld door:

• te zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.

• het uitvoeren van een intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en te toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

• onze klanten te kennen en daardoor ervoor te zorgen dat we een gezond bedrijf blijven (risicomanagement).


c. Marketingactiviteiten uitvoeren We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of via social media. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en websites van andere partijen en social media. Ook daarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens.

Dit kunnen we doen door:

• te bekijken welke Sublicasa producten en -diensten je al gebruikt en welke niet. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring.

• het verzamelen en analyseren van jouw keuzes en zoekopdrachten als je onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails opent, zoals de nieuwsbrief. Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Laat het ons weten.


d. Verbeteren en innoveren We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en tot betere oplossingen. Zo kunnen we met behulp van deze analyses: • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen.

• meten hoe klanten onze diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. En als dat nodig is: dingen verbeteren.

• nieuwe diensten ontwikkelen.

• rapportages maken en inzichten op geaggregeerd niveau leveren. Waar mogelijk verwijderen we bij het opstellen van analyses de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anonimiseren.


e. Opsporen van fraude en misbruik Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen we ook persoonsgegevens vast. We kunnen een wettelijke verplichting/belang hebben om je gegevens te gebruiken, bv. wanneer we fraude vermoeden. In het kader van de Witwas- en Fraude regelgeving moeten wij weten met wie we zakendoen.


Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We besteden veel aandacht aan een optimale beveiliging van onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Alleen geautoriseerde medewerkers, die toegang moeten hebben tot uw gegevens, kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Al onze medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd, waarin zij hebben beloofd of verklaard dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en dat zij integer zullen handelen.


Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf op basis van wet- en regelgeving bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Bv. omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.


Met wie delen we jouw gegevens?

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Sublicasa. Wij schakelen andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren, die te maken hebben met onze dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld onze commerciële partners: een advocatenbureau, een expertisebureau, een notaris. Met alle partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Wij verkopen jouw gegevens NOOIT aan derden. Alle personeelsmedewerkers tekenen een clausule waarbij de confidentialiteit van de klantengegevens wordt geëist.


Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving (bijvoorbeeld op onze website).


Heb je vragen of klachten?

Met vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met Sublicasa.

Per e-mail: info@sublicasa.com

Adres: Carrer de Brasil 17, 03509 Finestrat/Spanje

Sublicasa SL
Carrer de Brasil 17,
03509 Finestrat/Spanje
Ondernemingsnummer : ESB42647701
Telefoon : +34 691 266 254