Nieuwe Europese wetgeving energiecertificaten: ook aan de Spaanse Costa’s
16 november 2023 

Nieuwe Europese wetgeving energiecertificaten: ook aan de Spaanse Costa’s

Zoals te verwachten als lid van de Europese Unie zal het vastgoed in Spanje ook getroffen worden met de nieuwe Europese wetgeving betreffende de energiezuinigheid, efficiëntie en duurzaamheid, kortom de verplichte energiecertificaten voor vastgoed, voor zowel woningen als appartementencomplexen.

Lager in dit artikel zal je lezen dat voor nieuwbouw er geen vuiltje aan de lucht is. De nieuwbouwwoningen, zowel appartementen als villa’s aan de Spaanse Costa’s, beantwoorden al aan alle toekomstige Europese vereisten qua energieverbruik en duurzaamheid naar de toekomst toe. 

Voor de markt van de bestaande woningen wordt men in de praktijk geconfronteerd met een heel ander verhaal. En eigenaardig genoeg wordt er hierover weinig aandacht besteed of wordt het item zelfs volledig verzwegen, of niet aangekaart, door de aanbieders van bestaande woningen en appartementen in herverkoop. Lager in dit artikel lees je meer over de energiecertificaten van oude(re) villa’s en appartementen in Spanje. In de praktijk mag je stellen dat er bij een eigendom gebouwd na 2007-2010 er geen enkel probleem zal zijn. Is het pand echter gebouwd voor deze periode kan het een heel ander verhaal worden.

Zelf wijzen we bij Sublicasa onze klanten reeds jaren over dit mogelijk probleem en de gevaren op termijn bij aankoop van oudere panden. En vooral natuurlijk voor de financiële impact op termijn in verband met de renovatiekosten, die dikwijls worden vergeten bij aankopen van ouder vastgoed in Spanje.

Na onderzoek blijkt dat in Spanje 80% van het vastgoed momenteel niet voldoet aan de klimaateisen van de Europese Unie en een energie label hebben lager dan E. Deze panden zullen moeten gerenoveerd worden om aan de nieuwe normen te voldoen. Men spreekt dus over 4 op de 5 bestaande panden waar aanzienlijke renovaties zullen moeten uitgevoerd worden.

In maart 2023 heeft de Europese Commissie deze nieuwe wet goedgekeurd. De toegekende energie-labels gaan van A tot G.

Het doel is om tegen 2050 alle woningen in de Europese lidstaten emissie-vrij te hebben.

Vanaf 2030 zullen alle gebouwen een energie-label E moeten bezitten, en vervolgens zullen alle woongebouwen aan klasse D moeten voldoen. Klasse F en G worden uitgesloten.

Tegen 2033 moeten alle woningen, huizen en appartementen in Spanje die worden verhuurd of verkocht minimaal een D energiecertificaat bezitten, of lager.

Wanneer de energieklasse van je Spaanse woning of wooncomplex in de toekomst niet zal voldoen aan de opgestelde eisen, betekent dit niet dat het gebouw zal gesloopt worden. Maar de nodige renovatiewerken, lees dure investeringen, zullen moeten worden uitgevoerd om de normen te halen. Het aanbrengen of verbeteren van oa. isolatie, dubbele beglazing, plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen, …

Wanneer je denkt aan investeren in de aankoop van een bestaand pand aan de Spaanse Costa’s is het dus ten zeerste aan te raden rekening te houden met de nieuwe Europese wetgeving inzake energieverbruik en duurzaamheid. 

Reactie plaatsen